คำถามที่พบบ่อย

ปรับปรุงล่าสุด 19/05/2565
 • คำถาม:

  ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

  คำตอบ:

  บริษัทจะเริ่มจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับการชำระเงิน (การจัดส่งในพื้นที่ต่างจังหวัด: 3 - 5 วันทำการ)
   

  หมายเหตุ

     o ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

     o ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล กรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ 

     o พื้นที่บริเวณชายแดนภาคใต้ หรือพื้นที่ที่เป็นเกาะ ระยะเวลาการจัดส่งอาจจะใช้เวลามากกว่าที่กำหนดไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ